Image 1  St Columcille’s Circle  Cotton Ms Vitellius E XVIII  f. 15v